Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Andere termen voor beschermingsbewind zijn bewindvoering en onderbewindstelling. Een meerderjarige is zelf verantwoordelijk voor alles wat hij/zij doet. Soms is iemand niet (geheel) in staat om zijn/haar financiële belangen te behartigen.

De kantonrechter kan dan zijn/haar vermogen onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder het vermogen beschermt. Het bewind is gericht op alles met euro teken ervoor. De rechter belist over de  onderbewindstelling. Iemand van wie het vermogen onder bewind is gesteld, mag daarna niet meer zelfstandig beslissen.

Aanvraag
Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Daarnaast kunnen de partner en familieleden tot in de vierde graad hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

 • Bereidverklaring van de bewindvoerder.
 • Medische verklaring of een maatschappelijk rapport.
 • Motivering waarom de cliënt de voorkeur geeft aan de Trevo Bewind bv als bewindvoerder en niet aan een familielid.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Overzicht van de vaste lasten.
 • Overzicht van de schulden.
 • Bij schulden ; plan van aanpak in oplossing van de schulden

Wat zijn de taken van de bewindvoerder?


De bewindvoerder is verplicht om binnen drie maanden na de benoeming een boedelbeschrijving te maken van het vermogen van de client.

De boedelbeschrijving moet eerst besproken worden met de client en dan verstuurd worden naar de rechtbank.

Jaarlijks moet de bewindvoerder een overzicht maken van de financiële situatie.
Hierin moet de bewindvoerder aangeven:

 • het totaalbedrag van het ontvangen inkomen;
 • het totaalbedrag van de vaste lasten;
 • een overzicht van de afgeloste schulden;
 • een overzicht van de nog te betalen schulden;
 • begin en eind stand van de rekeningen van de client.

Daarnaast verzorgt een bewindvoerder onder andere:

 • De belastingaangifte.
 • Het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag.
 • Het aanvragen van uitkeringen (indien de client dit niet zelf kan!)
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • De contacten met diverse instellingen.
 • De doorbetaling van de vaste lasten.
 • De schuldregeling.